تورقبرس شمالی ویژه شهریورماه 97 - تور 1181

  تورقبرس شمالی ویژه شهریورماه 97 - 3 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6شب و 7روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار
  امکانات تور :
  خدمات پرواز
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 04:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز : از : 1397/05/14 تا : 1397/05/28    يك‌شنبه ها
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز :
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,665,000
 
 
۱ تخته
6,895,000
 
 
6 تا 12 سال
4,395,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,995,000
 
 
۱ تخته
7,960,000
 
 
6 تا 12 سال
4,770,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,095,000
 
 
۱ تخته
9,035,000
 
 
6 تا 12 سال
5,095,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DIAMOND COURT ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,795,000
 
 
۱ تخته
10,950,000
 
 
6 تا 12 سال
5,485,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING LAND VIEW
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,175,000
 
 
۱ تخته
10,685,000
 
 
6 تا 12 سال
5,665,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN BUILDING SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,795,000
 
 
۱ تخته
10,950,000
 
 
6 تا 12 سال
5,485,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,890,000
 
 
۱ تخته
11,760,000
 
 
6 تا 12 سال
5,095,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
PALM VILLA
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,535,000
 
 
۱ تخته
11,185,000
 
 
6 تا 12 سال
5,845,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,295,000
 
 
۱ تخته
16,560,000
 
 
6 تا 12 سال
6,740,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,395,000
 
 
۱ تخته
18,355,000
 
 
6 تا 12 سال
7,280,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Deluxe ROOM SEA VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,295,000
 
 
۱ تخته
13,895,000
 
 
6 تا 12 سال
6,740,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,795,000
 
 
۱ تخته
14,695,000
 
 
6 تا 12 سال
6,990,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN SEA VIEW
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,395,000
 
 
۱ تخته
15,555,000
 
 
6 تا 12 سال
7,280,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,760,000
 
 
۱ تخته
16,060,000
 
 
6 تا 12 سال
7,460,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,095,000
 
 
۱ تخته
16,560,000
 
 
6 تا 12 سال
7,635,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
HOLIDAY VILLAGE
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,595,000
 
 
۱ تخته
20,360,000
 
 
6 تا 12 سال
8,890,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN STD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,895,000
 
 
۱ تخته
23,795,000
 
 
6 تا 12 سال
10,040,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
MAIN SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,095,000
 
 
۱ تخته
16,560,000
 
 
6 تا 12 سال
7,635,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,475,000
 
 
۱ تخته
17,135,000
 
 
6 تا 12 سال
7,795,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,190,000
 
 
۱ تخته
18,195,000
 
 
6 تا 12 سال
8,175,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DELUXE LAND VIEW
 
 

هتل

( UFB )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,550,000
 
 
۱ تخته
18,695,000
 
 
6 تا 12 سال
8,355,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DELUXE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,835,000
 
 
۱ تخته
17,695,000
 
 
6 تا 12 سال
7,995,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,190,000
 
 
۱ تخته
18,195,000
 
 
6 تا 12 سال
8,175,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,395,000
 
 
۱ تخته
23,085,000
 
 
6 تا 12 سال
9,785,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
SUPERIOR ROOM
 
 

هتل

( F.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
21,435,000
 
 
۱ تخته
30,595,000
 
 
6 تا 12 سال
12,295,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DELUXE ROOM SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
27,170,000
 
 
۱ تخته
39,195,000
 
 
6 تا 12 سال
15,165,000
 
2 تا 6 سال
2,995,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
DELUXE STANDARD ROOM
 
 
 
 
 

اعتبار از : 1397/05/22 تا : 1397/05/27
از: 3,395,000 تا:13,390,000 تومان
اعتبار از : 1397/05/22 تا : 1397/05/25
از: 3,395,000 تا:13,390,000 تومان
اعتبار از : 1397/05/22 تا : 1397/06/03
از: 3,750,000 تا:32,995,000 تومان
اعتبار از : 1397/06/04 تا : 1397/06/31
از: 3,950,000 تا:33,195,000 تومان
اعتبار از : 1397/06/12 تا : 1397/09/16
از: 4,820,000 تا:10,306,000 تومان