توراستانبول ویژه نوروز97 -7روزه پروازاطلس گلوبال -ترکیش ایرلاین (صبح به شب)

  توراستانبول ویژه نوروز97 -7روزه پروازاطلس گلوبال -ترکیش ایرلاین (صبح به شب)

  مدت اقامت : 6شب و7روز
  خدمات آژانس : پروازاطلس گلوبال-ترانسفر فرودگاهی-1گشت شهری با ناهار-بیمه مسافرتی سامان.
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  توضیحات :

*** پکیج با نرخ بلیط تاریخ 16و31مارچ(25اسفندو11فروردین ماه) محاسبه شده است در صورت انتخاب تاریخهای دیگر مابه التفاوت پروازی اضافه خواهد شد***

**  پروازهای ترکیش(فرودگاه آتاترک) از تاریخ 18 مارچ الی 27 مارچ میباشد ***

** جهت انتخاب پرواز ترکیش درهرتاریخ مابه التفاوت پرواز به پکیج اضافه میگردد ***

 
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    گشت شهری    30 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 06:00 ساعت برگشت : 22:45-23:45
روزهای پرواز : از : 1396/12/25 تا : 1397/01/11    جمعه ها ، شنبه ها ، يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها
   ترکیش ایرلاینز
ساعت پرواز : ساعت رفت : 07:45 ساعت برگشت : 21:10
روزهای پرواز : از : 1396/12/25 تا : 1397/01/11    جمعه ها ، شنبه ها ، يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,095,000
 
 
۱ تخته
2,520,000
 
 
6 تا 12 سال
1,940,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,185,000
 
 
۱ تخته
2,695,000
 
 
6 تا 12 سال
2,030,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,430,000
 
 
۱ تخته
3,195,000
 
 
6 تا 12 سال
2,155,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,490,000
 
 
۱ تخته
3,225,000
 
 
6 تا 12 سال
2,095,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,495,000
 
 
۱ تخته
3,380,000
 
 
6 تا 12 سال
2,120,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,645,000
 
 
۱ تخته
3,590,000
 
 
6 تا 12 سال
2,275,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
منطقه کاراکوی جاده استقلال- KARAKOY
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,675,000
 
 
۱ تخته
3,685,000
 
 
6 تا 12 سال
2,220,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,735,000
 
 
۱ تخته
3,795,000
 
 
6 تا 12 سال
2,275,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,855,000
 
 
۱ تخته
4,050,000
 
 
6 تا 12 سال
2,260,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,855,000
 
 
۱ تخته
4,050,000
 
 
6 تا 12 سال
2,380,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,890,000
 
 
۱ تخته
4,020,000
 
 
6 تا 12 سال
2,275,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,975,000
 
 
۱ تخته
4,250,000
 
 
6 تا 12 سال
2,380,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,040,000
 
 
۱ تخته
4,020,000
 
 
6 تا 12 سال
2,340,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,050,000
 
 
۱ تخته
4,445,000
 
 
6 تا 12 سال
2,460,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,050,000
 
 
۱ تخته
4,440,000
 
 
6 تا 12 سال
2,460,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,055,000
 
 
۱ تخته
4,445,000
 
 
6 تا 12 سال
2,380,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,095,000
 
 
۱ تخته
4,485,000
 
 
6 تا 12 سال
2,420,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,095,000
 
 
۱ تخته
4,485,000
 
 
6 تا 12 سال
2,420,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,215,000
 
 
۱ تخته
4,765,000
 
 
6 تا 12 سال
2,620,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,370,000
 
 
۱ تخته
5,045,000
 
 
6 تا 12 سال
2,540,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,375,000
 
 
۱ تخته
5,080,000
 
 
6 تا 12 سال
2,580,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,450,000
 
 
۱ تخته
4,845,000
 
 
6 تا 12 سال
2,620,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,490,000
 
 
۱ تخته
4,925,000
 
 
6 تا 12 سال
2,620,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STOPE SALE NOROUZ97
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,495,000
 
 
۱ تخته
5,320,000
 
 
6 تا 12 سال
2,580,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,770,000
 
 
۱ تخته
5,840,000
 
 
6 تا 12 سال
2,935,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
STOPE SALE
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,560,000
 
 
۱ تخته
7,430,000
 
 
6 تا 12 سال
3,250,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
BOSPHORUS VIEW ----STOPE SALE
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,970,000
 
 
۱ تخته
6,195,000
 
 
6 تا 12 سال
2,580,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,450,000
 
 
۱ تخته
7,230,000
 
 
6 تا 12 سال
3,650,000
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,430,000
 
 
۱ تخته
10,400,000
 
 
2 تا 6 سال
1,450,000
 
نوزاد
250,000
 
توضيحات
کودک با تخت نمیپذیرد.
 
 

اعتبار از : 1396/12/26 تا : 1397/01/05
از: 5,125,000 تا:7,245,000 تومان