آفر تور آنتالیا - تور 1644

  آفر تور آنتالیا - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
  مدارک لازم : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  راهنمای تور
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب و7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
 ویژه درخواست های رفت 30 و 31 خرداد ماه و01 تیر ماه 
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 03:55 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,625,000
 
۱ تخته
4,895,000
 
6 تا 12 سال
4,290,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,900,000
 
۱ تخته
5,420,000
 
6 تا 12 سال
4,395,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,660,000
 
۱ تخته
6,560,000
 
6 تا 12 سال
4,660,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,950,000
 
۱ تخته
6,995,000
 
6 تا 12 سال
4,995,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,000,000
 
۱ تخته
7,065,000
 
6 تا 12 سال
4,935,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,690,000
 
۱ تخته
8,100,000
 
6 تا 12 سال
5,280,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,790,000
 
۱ تخته
9,100,000
 
6 تا 12 سال
5,350,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,970,000
 
۱ تخته
10,100,000
 
6 تا 12 سال
5,450,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,790,000
 
۱ تخته
10,805,000
 
6 تا 12 سال
5,830,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,790,000
 
۱ تخته
10,530,000
 
6 تا 12 سال
5,830,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,200,000
 
۱ تخته
11,200,000
 
6 تا 12 سال
6,000,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,340,000
 
۱ تخته
10,575,000
 
6 تا 12 سال
6,105,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD SEA SIDE VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,680,000
 
۱ تخته
11,090,000
 
6 تا 12 سال
6,275,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,765,000
 
۱ تخته
11,690,000
 
اتاق 6 نفره
7,140,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,820,000
 
۱ تخته
13,380,000
 
6 تا 12 سال
6,380,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,900,000
 
۱ تخته
15,920,000
 
6 تا 12 سال
6,450,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,125,000
 
۱ تخته
16,385,000
 
6 تا 12 سال
6,995,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,885,000
 
۱ تخته
14,390,000
 
6 تا 12 سال
7,380,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,885,000
 
۱ تخته
14,390,000
 
6 تا 12 سال
7,380,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,860,000
 
۱ تخته
15,850,000
 
6 تا 12 سال
7,250,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,900,000
 
۱ تخته
15,950,000
 
6 تا 12 سال
7,890,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,950,000
 
۱ تخته
15,950,000
 
6 تا 12 سال
7,890,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Superior Land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
12,190,000
 
۱ تخته
16,350,000
 
6 تا 12 سال
8,050,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,160,000
 
۱ تخته
19,650,000
 
6 تا 12 سال
8,500,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,640,000
 
۱ تخته
18,520,000
 
6 تا 12 سال
7,995,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,965,000
 
۱ تخته
19,000,000
 
6 تا 12 سال
8,130,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,120,000
 
۱ تخته
19,250,000
 
6 تا 12 سال
8,990,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
14,530,000
 
۱ تخته
19,860,000
 
6 تا 12 سال
9,200,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Deluxe Sea View
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
15,270,000
 
۱ تخته
20,960,000
 
6 تا 12 سال
8,680,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Luxury room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,000,000
 
۱ تخته
24,475,000
 
6 تا 12 سال
8,990,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
superior room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
16,250,000
 
۱ تخته
22,450,000
 
6 تا 12 سال
9,100,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
Premium Room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
17,700,000
 
۱ تخته
27,400,000
 
6 تا 12 سال
9,715,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
19,350,000
 
۱ تخته
30,150,000
 
6 تا 12 سال
10,400,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
deluxe sea view
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
28,760,000
 
۱ تخته
48,660,000
 
6 تا 12 سال
14,390,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.land
 
 

هتل

( MAX.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
32,825,000
 
۱ تخته
55,970,000
 
6 تا 12 سال
16,100,000
 
2 تا 6 سال
3,990,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
s.sea view
 
 
 
 
 
  برنامه سفر :

  

 
 
© 2018 , All Right Reserved