آفرتور کوش آداسی - تور 1636

  آفرتور کوش آداسی - 1 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب و7 روز
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
  امکانات تور :
  30 کیلو بار
  ترانسفر از فرودگاه به هتل
  ترانسفر از هتل به فرودگاه
 
   بیمه مسافرتی  :
بیمه مسافرتی تا سقف 10/000 یورو
 
   خدمات هتل  :
6 شب اقامت در هتل مطابق با بورد هتل
 
   خدمات پرواز  :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال
 
 
  توضیحات  
ویژه رفت 23 ، 24 و 25 خرداد ماه
 
 
 
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 05:15 ساعت برگشت : 23:45
روزهای پرواز :

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,870,000
 
۱ تخته
4,400,000
 
6 تا 12 سال
3,300,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( H.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,270,000
 
۱ تخته
5,030,000
 
6 تا 12 سال
3,500,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,400,000
 
۱ تخته
5,230,000
 
6 تا 12 سال
3,580,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,960,000
 
۱ تخته
6,580,000
 
6 تا 12 سال
4,030,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,300,000
 
۱ تخته
6,580,000
 
6 تا 12 سال
4,030,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std LAND view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,500,000
 
۱ تخته
8,550,000
 
6 تا 12 سال
4,400,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,600,000
 
۱ تخته
8,540,000
 
6 تا 12 سال
4,680,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,020,000
 
۱ تخته
10,200,000
 
6 تا 12 سال
4,890,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
CLUB ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,370,000
 
۱ تخته
10,820,000
 
6 تا 12 سال
5,060,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,020,000
 
۱ تخته
9,150,000
 
6 تا 12 سال
4,890,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,090,000
 
۱ تخته
9,260,000
 
6 تا 12 سال
4,920,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std land view
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,370,000
 
۱ تخته
9,670,000
 
6 تا 12 سال
5,060,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,230,000
 
۱ تخته
9,460,000
 
6 تا 12 سال
4,990,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STANDARD LAND VIEW
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,370,000
 
۱ تخته
9,670,000
 
6 تا 12 سال
5,060,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,480,000
 
۱ تخته
11,330,000
 
6 تا 12 سال
5,620,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std room
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,090,000
 
۱ تخته
12,250,000
 
6 تا 12 سال
5,920,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
STD LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,430,000
 
۱ تخته
12,760,000
 
6 تا 12 سال
6,090,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea side
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
9,770,000
 
۱ تخته
13,280,000
 
6 تا 12 سال
6,270,000
 
2 تا 6 سال
2,500,000
 
نوزاد
400,000
 
توضيحات
std sea view
 
 
 
 
 
© 2018 , All Right Reserved