10 دلیل برای اینکه باید شهر مراکش را ببینید

10 دلیل برای اینکه باید شهر مراکش را ببینید   مراکش یک کلان شهر غرق در تاریخ و فرهنگ، افسانه ای، هیجان انگیز و ترکیبی از بافت قدیمی و جدید است. در بدو ورود همه چیز به هم ریخته و گیج کننده با موسیقی های عجیب و غریب، بازار شلوغ و پر از دست...