گران ترین شهر دنیا برای زندگی

گران ترین شهر دنیا برای زندگی، سنگاپور شرکت The Economist Intelligence Unit به تازگی گزارش سالانه گران ترین شهر های دنیا را با در نظر گرفتن قیمت 160 محصول و خدمات در 133 شهر دنیا در سال 2017 منتشر کرده است. در این ارزیابی قیمت های غذا، نوشیدنی، ا...