هراکلیون: شهر یونانی که برای 1300 سال زیر آب پنهان ماند

هراکلیون: شهر یونانی که برای 1300 سال زیر آب پنهان ماند

در میان قرن های 4ام و 8ام قبل از میلاد شهر باستانی یونانی، هراکلیون (Heracleion) ورودی اصلی به دریای مدیترانه بود. در قرن 8ام قبل از میلاد طی یک زلزله این شهر در دریا غرق شد و به خاطرات پیوست. جز اشاره هایی در نوشته های تاریخی، اثری از این شهر به جا نمانده بود و خرابه های فراموش شده تا قرن 21ام دست نخورده باقی ماندند. در سال 2000، موسسه اروپایی باستان شناسی دریایی (European Institute of Maritime Archaeology) به رهبری فرنگ گودیو (Franck Goddio)، بالاخره بازمانده های این شهر باستانی در خلیج ابو قیر (Abu Qir Bay) کشف شد.

به مدت 13 سال، گودیو و گروهش به آرامی حفاری کرده و شهر غرق شده را کشف کردند. همچنین بیش از 64 کشتی غرق شده و 700 لنگر در خلیج ابو قیر یافت شد. وجود آثار وابسته به بازرگانی دریایی باستان شناسان را به این باور رساند که هراکلیون بندری ضروری برای تجارت بین نیل و مدیترانه بود. همچنین وزن بالای اجسام نشان دهنده ی اهمیت این سازه ها می باشد. هرگز بناهایی به این سنگینی در میان سایت های باستان شناسی یونان کشف نشده است.

 
© 2018 , All Right Reserved