تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال6شب و 7روز ( از 2شهریور تا 1مهر ماه)

  تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال6شب و 7روز ( از 2شهریور تا 1مهر ماه)

  مدت اقامت : 6شب
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار-50% مبلغ تور
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    20 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 02:00 ساعت برگشت : 19:30
روزهای پرواز : از : 1396/06/03 تا : 1396/06/31    جمعه ها ، شنبه ها

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,695,000
 
 
۱ تخته
2,995,000
 
 
6 تا 12 سال
2,390,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,850,000
 
 
۱ تخته
3,225,000
 
 
6 تا 12 سال
2,460,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,870,000
 
 
۱ تخته
3,260,000
 
 
6 تا 12 سال
2,470,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,965,000
 
 
۱ تخته
3,415,000
 
 
6 تا 12 سال
2,520,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,495,000
 
 
۱ تخته
4,325,000
 
 
6 تا 12 سال
2,795,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,680,000
 
 
۱ تخته
4,590,000
 
 
6 تا 12 سال
2,875,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,695,000
 
 
۱ تخته
4,630,000
 
 
6 تا 12 سال
2,885,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,770,000
 
 
۱ تخته
4,745,000
 
 
6 تا 12 سال
2,895,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,885,000
 
 
۱ تخته
4,935,000
 
 
6 تا 12 سال
2,980,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,930,000
 
 
۱ تخته
5,010,000
 
 
6 تا 12 سال
2,995,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,995,000
 
 
۱ تخته
5,125,000
 
 
6 تا 12 سال
3,035,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,070,000
 
 
۱ تخته
5,240,000
 
 
6 تا 12 سال
3,070,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,185,000
 
 
۱ تخته
5,430,000
 
 
6 تا 12 سال
3,095,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,495,000
 
 
۱ تخته
5,960,000
 
 
6 تا 12 سال
3,290,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,670,000
 
 
۱ تخته
6,225,000
 
 
6 تا 12 سال
3,370,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,760,000
 
 
۱ تخته
5,360,000
 
 
6 تا 12 سال
3,415,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,855,000
 
 
۱ تخته
6,530,000
 
 
6 تا 12 سال
3,465,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,855,000
 
 
۱ تخته
6,530,000
 
 
6 تا 12 سال
3,465,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,970,000
 
 
۱ تخته
6,720,000
 
 
6 تا 12 سال
3,520,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
MAIN ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,885,000
 
 
۱ تخته
6,710,000
 
 
6 تا 12 سال
3,480,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,035,000
 
 
۱ تخته
6,835,000
 
 
6 تا 12 سال
3,495,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,035,000
 
 
۱ تخته
6,835,000
 
 
6 تا 12 سال
3,555,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,035,000
 
 
۱ تخته
6,835,000
 
 
6 تا 12 سال
3,495,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,115,000
 
 
۱ تخته
7,090,000
 
 
6 تا 12 سال
3,395,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,430,000
 
 
۱ تخته
7,480,000
 
 
6 تا 12 سال
3,750,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,475,000
 
 
۱ تخته
7,555,000
 
 
6 تا 12 سال
3,775,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,495,000
 
 
۱ تخته
7,595,000
 
 
6 تا 12 سال
3,785,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,495,000
 
 
۱ تخته
7,595,000
 
 
6 تا 12 سال
3,785,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,615,000
 
 
۱ تخته
7,785,000
 
 
6 تا 12 سال
3,845,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,890,000
 
 
۱ تخته
8,240,000
 
 
6 تا 12 سال
3,980,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,935,000
 
 
۱ تخته
8,315,000
 
 
6 تا 12 سال
3,995,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,935,000
 
 
۱ تخته
8,315,000
 
 
6 تا 12 سال
3,995,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,120,000
 
 
۱ تخته
8,620,000
 
 
6 تا 12 سال
4,095,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
B-BLOCK
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,260,000
 
 
۱ تخته
8,850,000
 
 
6 تا 12 سال
4,165,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
A-BLOCK
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,295,000
 
 
۱ تخته
8,900,000
 
 
6 تا 12 سال
4,190,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,580,000
 
 
۱ تخته
9,380,000
 
 
6 تا 12 سال
4,325,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUPERIOR LAND SIDE
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,455,000
 
 
۱ تخته
10,825,000
 
 
6 تا 12 سال
4,765,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
DELUXE GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
10,335,000
 
 
۱ تخته
15,580,000
 
 
6 تا 12 سال
6,095,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUITE LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,695,000
 
 
۱ تخته
17,860,000
 
 
6 تا 12 سال
6,095,000
 
2 تا 6 سال
1,990,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUITE SEA VIEW