تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال 7شب و 8روز( از 2 تا 30شهریور)

  تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال 7شب و 8روز( از 2 تا 30شهریور)

  مدت اقامت : 7شب
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار-50% مبلغ تور
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    20 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 15:00 ساعت برگشت : 08:40
روزهای پرواز : از : 1396/06/02 تا : 1396/06/30    پنج‌شنبه ها

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,445,000
 
 
۱ تخته
2,820,000
 
 
6 تا 12 سال
2,130,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,645,000
 
 
۱ تخته
3,130,000
 
 
6 تا 12 سال
2,145,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,645,000
 
 
۱ تخته
3,085,000
 
 
6 تا 12 سال
2,215,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,785,000
 
 
۱ تخته
3,305,000
 
 
6 تا 12 سال
2,245,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,430,000
 
 
۱ تخته
4,370,000
 
 
6 تا 12 سال
2,605,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,615,000
 
 
۱ تخته
4,680,000
 
 
6 تا 12 سال
2,695,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,645,000
 
 
۱ تخته
4,725,000
 
 
6 تا 12 سال
2,710,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,725,000
 
 
۱ تخته
4,860,000
 
 
6 تا 12 سال
2,745,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,845,000
 
 
۱ تخته
5,080,000
 
 
6 تا 12 سال
2,820,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,910,000
 
 
۱ تخته
5,170,000
 
 
6 تا 12 سال
2,845,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,995,000
 
 
۱ تخته
5,305,000
 
 
6 تا 12 سال
2,885,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,075,000
 
 
۱ تخته
5,435,000
 
 
6 تا 12 سال
2,925,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,210,000
 
 
۱ تخته
5,660,000
 
 
6 تا 12 سال
2,990,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD SIDE SEA VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,345,000
 
 
۱ تخته
5,580,000
 
 
6 تا 12 سال
3,075,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,585,000
 
 
۱ تخته
6,280,000
 
 
6 تا 12 سال
3,180,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,745,000
 
 
۱ تخته
6,590,000
 
 
6 تا 12 سال
3,245,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,885,000
 
 
۱ تخته
6,710,000
 
 
6 تا 12 سال
3,480,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,985,000
 
 
۱ تخته
6,945,000
 
 
6 تا 12 سال
3,380,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,985,000
 
 
۱ تخته
6,945,000
 
 
6 تا 12 سال
3,380,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
BUNGALOW ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,120,000
 
 
۱ تخته
7,165,000
 
 
6 تا 12 سال
3,450,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
MAIN ROOM
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,090,000
 
 
۱ تخته
7,075,000
 
 
6 تا 12 سال
3,420,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,115,000
 
 
۱ تخته
7,090,000
 
 
6 تا 12 سال
3,395,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,200,000
 
 
۱ تخته
7,300,000
 
 
6 تا 12 سال
3,490,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,200,000
 
 
۱ تخته
7,300,000
 
 
6 تا 12 سال
3,490,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,645,000
 
 
۱ تخته
8,055,000
 
 
6 تا 12 سال
3,720,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,715,000
 
 
۱ تخته
8,140,000
 
 
6 تا 12 سال
3,745,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,740,000
 
 
۱ تخته
8,185,000
 
 
6 تا 12 سال
3,760,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
STANDARD GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,740,000
 
 
۱ تخته
8,185,000
 
 
6 تا 12 سال
3,745,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,875,000
 
 
۱ تخته
8,410,000
 
 
6 تا 12 سال
3,825,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,195,000
 
 
۱ تخته
8,940,000
 
 
6 تا 12 سال
3,985,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,245,000
 
 
۱ تخته
9,030,000
 
 
6 تا 12 سال
4,015,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,245,000
 
 
۱ تخته
9,030,000
 
 
6 تا 12 سال
4,015,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,445,000
 
 
۱ تخته
9,385,000
 
 
6 تا 12 سال
4,120,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
B-BLOCK
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,625,000
 
 
۱ تخته
9,650,000
 
 
6 تا 12 سال
4,200,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
A-BLOCK
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,645,000
 
 
۱ تخته
9,740,000
 
 
6 تا 12 سال
4,230,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,005,000
 
 
۱ تخته
10,270,000
 
 
6 تا 12 سال
4,390,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUPERIOR LAND SIDE
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
8,025,000
 
 
۱ تخته
11,955,000
 
 
6 تا 12 سال
4,900,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
DELUXE GARDEN VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,385,000
 
 
۱ تخته
17,500,000
 
 
6 تا 12 سال
6,580,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUITE LAND VIEW
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
13,000,000
 
 
۱ تخته
20,160,000
 
 
6 تا 12 سال
7,385,000
 
2 تا 6 سال
1,790,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
SUITE SEA VIEW