تور آنتالیا از اصفهان با پرواز مستقیم اطلس گلوبال( ویژه 5 مرداد)

  تور آنتالیا از اصفهان با پرواز مستقیم اطلس گلوبال( ویژه 5 مرداد) - 3 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 6 شب
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار - 50% مبلغ تور
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    20 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 02:00 ساعت برگشت : 19:30
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,975,000
 
 
۱ تخته
2,375,000
 
 
6 تا 12 سال
1,875,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,235,000
 
 
۱ تخته
2,575,000
 
 
6 تا 12 سال
1,975,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,275,000
 
 
۱ تخته
2,675,000
 
 
6 تا 12 سال
2,005,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,355,000
 
 
۱ تخته
2,775,000
 
 
6 تا 12 سال
2,025,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,475,000
 
 
۱ تخته
2,975,000
 
 
6 تا 12 سال
2,075,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,525,000
 
 
۱ تخته
3,075,000
 
 
6 تا 12 سال
2,125,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,735,000
 
 
۱ تخته
3,405,000
 
 
6 تا 12 سال
2,225,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,875,000
 
 
۱ تخته
3,655,000
 
 
6 تا 12 سال
2,305,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,205,000
 
 
۱ تخته
4,175,000
 
 
6 تا 12 سال
2,475,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,235,000
 
 
۱ تخته
4,245,000
 
 
6 تا 12 سال
2,475,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,275,000
 
 
۱ تخته
4,275,000
 
 
6 تا 12 سال
2,475,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,325,000
 
 
۱ تخته
4,375,000
 
 
6 تا 12 سال
2,525,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,375,000
 
 
۱ تخته
4,475,000
 
 
6 تا 12 سال
2,555,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,375,000
 
 
۱ تخته
4,475,000
 
 
6 تا 12 سال
2,555,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,425,000
 
 
۱ تخته
4,525,000
 
 
6 تا 12 سال
2,575,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,535,000
 
 
۱ تخته
4,725,000
 
 
6 تا 12 سال
2,625,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,825,000
 
 
۱ تخته
5,225,000
 
 
6 تا 12 سال
2,775,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,225,000
 
 
۱ تخته
5,855,000
 
 
6 تا 12 سال
2,955,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,275,000
 
 
۱ تخته
5,945,000
 
 
6 تا 12 سال
2,975,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,535,000
 
 
۱ تخته
6,375,000
 
 
6 تا 12 سال
3,125,000
 
2 تا 6 سال
439,500
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,625,000
 
 
۱ تخته
6,525,000
 
 
6 تا 12 سال
3,165,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,675,000
 
 
۱ تخته
6,625,000
 
 
6 تا 12 سال
3,195,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
main building
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,725,000
 
 
۱ تخته
6,675,000
 
 
6 تا 12 سال
3,205,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,015,000
 
 
۱ تخته
7,165,000
 
 
6 تا 12 سال
3,355,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,015,000
 
 
۱ تخته
7,175,000
 
 
6 تا 12 سال
3,355,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,305,000
 
 
۱ تخته
7,655,000
 
 
6 تا 12 سال
3,505,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,375,000
 
 
۱ تخته
7,805,000
 
 
6 تا 12 سال
3,575,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,755,000
 
 
۱ تخته
8,375,000
 
 
6 تا 12 سال
3,725,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,755,000
 
 
۱ تخته
8,375,000
 
 
6 تا 12 سال
3,725,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,925,000
 
 
۱ تخته
8,675,000
 
 
6 تا 12 سال
3,815,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,975,000
 
 
۱ تخته
8,775,000
 
 
6 تا 12 سال
3,875,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,175,000
 
 
۱ تخته
9,125,000
 
 
6 تا 12 سال
3,975,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,175,000
 
 
۱ تخته
9,125,000
 
 
6 تا 12 سال
3,975,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,655,000
 
 
۱ تخته
9,855,000
 
 
6 تا 12 سال
4,175,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
A-block
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,555,000
 
 
۱ تخته
11,355,000
 
 
6 تا 12 سال
4,655,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,625,000
 
 
۱ تخته
11,455,000
 
 
6 تا 12 سال
4,655,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,575,000
 
 
۱ تخته
18,075,000
 
 
6 تا 12 سال
6,655,000
 
2 تا 6 سال
1,695,000
 
نوزاد
195,000