تور آنتالیا از اصفهان با پرواز مستقیم اطلس گلوبال(ویژه 29 تیر)

  تور آنتالیا از اصفهان با پرواز مستقیم اطلس گلوبال(ویژه 29 تیر) - 3 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 7 شب
  خدمات آژانس : بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال و یا پروازترکیش از طریق استانبول- ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی
  مدارک لازم : پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار - 50% مبلغ تور
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    20 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 15:00 ساعت برگشت : 08:40
روزهای پرواز :

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,595,000
 
 
۱ تخته
1,995,000
 
 
6 تا 12 سال
1,495,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,855,000
 
 
۱ تخته
2,195,000
 
 
6 تا 12 سال
1,595,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,895,000
 
 
۱ تخته
2,295,000
 
 
6 تا 12 سال
1,625,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,975,000
 
 
۱ تخته
2,395,000
 
 
6 تا 12 سال
1,645,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,495,000
 
 
۱ تخته
3,275,000
 
 
6 تا 12 سال
1,925,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,895,000
 
 
۱ تخته
3,895,000
 
 
6 تا 12 سال
2,095,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,945,000
 
 
۱ تخته
3,995,000
 
 
6 تا 12 سال
2,145,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,995,000
 
 
۱ تخته
4,095,000
 
 
6 تا 12 سال
2,175,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,045,000
 
 
۱ تخته
4,145,000
 
 
6 تا 12 سال
2,195,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,445,000
 
 
۱ تخته
4,845,000
 
 
6 تا 12 سال
2,395,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,845,000
 
 
۱ تخته
5,475,000
 
 
6 تا 12 سال
2,575,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
3,895,000
 
 
۱ تخته
5,565,000
 
 
6 تا 12 سال
2,595,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,155,000
 
 
۱ تخته
5,995,000
 
 
6 تا 12 سال
2,745,000
 
2 تا 6 سال
139,500
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,175,000
 
 
۱ تخته
6,045,000
 
 
6 تا 12 سال
2,735,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,245,000
 
 
۱ تخته
6,145,000
 
 
6 تا 12 سال
2,785,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,295,000
 
 
۱ تخته
6,245,000
 
 
6 تا 12 سال
2,815,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
main building
 
 

هتل

( ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,635,000
 
 
۱ تخته
6,785,000
 
 
6 تا 12 سال
2,975,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,635,000
 
 
۱ تخته
6,795,000
 
 
6 تا 12 سال
2,975,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,925,000
 
 
۱ تخته
7,275,000
 
 
6 تا 12 سال
3,125,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
4,995,000
 
 
۱ تخته
7,425,000
 
 
6 تا 12 سال
3,195,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,375,000
 
 
۱ تخته
7,995,000
 
 
6 تا 12 سال
3,345,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,545,000
 
 
۱ تخته
8,295,000
 
 
6 تا 12 سال
3,435,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,595,000
 
 
۱ تخته
8,395,000
 
 
6 تا 12 سال
3,495,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,795,000
 
 
۱ تخته
8,745,000
 
 
6 تا 12 سال
3,595,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
5,795,000
 
 
۱ تخته
8,745,000
 
 
6 تا 12 سال
3,595,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,275,000
 
 
۱ تخته
9,475,000
 
 
6 تا 12 سال
3,795,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
توضيحات
A-block
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
6,675,000
 
 
۱ تخته
10,155,000
 
 
6 تا 12 سال
3,995,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
7,245,000
 
 
۱ تخته
11,075,000
 
 
6 تا 12 سال
4,275,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000
 
 

هتل

( U.ALL )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
11,195,000
 
 
۱ تخته
17,695,000
 
 
6 تا 12 سال
6,275,000
 
2 تا 6 سال
1,395,000
 
نوزاد
195,000