توراستانبول ویژه دی-بهمن ماه 95

  توراستانبول ویژه دی-بهمن ماه 95 - 3 % تخفیف مسافرین حضوری

  مدت اقامت : 3شب و4روز(قابلیت رزرو تور 1شب تا 20شب)
  خدمات آژانس : بلیط هواپیمایی اطلس گلوبال-هتل با صبحانه-ترانسفر فرودگاهی-یک گشت شهری با ناهار-بیمه مسافرتی.
  مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.
  توضیحات :

***پکیج با پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده در صورت تغییر کلاس پروازی مابه تفاوت به پکیج اضافه میگردد***

 

 
  امکانات تور :
   بیمه مسافرتی     راهنمای تور    ترانسفر فرودگاهی    گشت شهری    30 کیلو بار  
 
   اطلس گلوبال
ساعت پرواز : ساعت رفت : 05:00 ساعت برگشت : 23:50
روزهای پرواز : از : 1395/09/06 تا : 1395/11/30    شنبه ها ، يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها ، جمعه ها

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
845,000
شب اضافه :37,000
 
 
۱ تخته
1,025,000
شب اضافه : 82,000
 
 
6 تا 12 سال
845,000
شب اضافه : 25,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
965,000
شب اضافه :54,000
 
 
۱ تخته
1,110,000
شب اضافه : 95,000
 
 
6 تا 12 سال
885,000
شب اضافه : 29,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
969,000
شب اضافه :58,000
 
 
۱ تخته
1,160,000
شب اضافه : 115,000
 
 
6 تا 12 سال
895,000
شب اضافه : 33,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
980,000
شب اضافه :58,000
 
 
۱ تخته
1,175,000
شب اضافه : 114,000
 
 
6 تا 12 سال
900,000
شب اضافه : 33,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
985,000
شب اضافه :57,000
 
 
۱ تخته
1,175,000
شب اضافه : 114,000
 
 
6 تا 12 سال
900,000
شب اضافه : 33,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
985,000
شب اضافه :61,000
 
 
۱ تخته
1,180,000
شب اضافه : 120,000
 
 
6 تا 12 سال
905,000
شب اضافه : 35,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
989,000
شب اضافه :62,000
 
 
۱ تخته
1,200,000
شب اضافه : 114,000
 
 
6 تا 12 سال
910,000
شب اضافه : 37,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,030,000
شب اضافه :74,000
 
 
۱ تخته
1,265,000
شب اضافه : 147,000
 
 
6 تا 12 سال
935,000
شب اضافه : 43,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,040,000
شب اضافه :78,000
 
 
۱ تخته
1,290,000
شب اضافه : 155,000
 
 
6 تا 12 سال
930,000
شب اضافه : 43,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,059,000
شب اضافه :82,000
 
 
۱ تخته
1,325,000
شب اضافه : 164,000
 
 
6 تا 12 سال
935,000
شب اضافه : 41,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
100,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,070,000
شب اضافه :86,000
 
 
۱ تخته
1,330,000
شب اضافه : 172,000
 
 
6 تا 12 سال
920,000
شب اضافه : 43,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,080,000
شب اضافه :91,000
 
 
۱ تخته
1,375,000
شب اضافه : 177,000
 
 
6 تا 12 سال
950,000
شب اضافه : 50,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,080,000
شب اضافه :91,000
 
 
۱ تخته
1,345,000
شب اضافه : 172,000
 
 
6 تا 12 سال
950,000
شب اضافه : 50,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,080,000
شب اضافه :91,000
 
 
۱ تخته
1,360,000
شب اضافه : 176,000
 
 
6 تا 12 سال
955,000
شب اضافه : 49,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,080,000
شب اضافه :91,000
 
 
۱ تخته
1,360,000
شب اضافه : 177,000
 
 
6 تا 12 سال
965,000
شب اضافه : 51,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,100,000
شب اضافه :95,000
 
 
۱ تخته
1,400,000
شب اضافه : 190,000
 
 
6 تا 12 سال
965,000
شب اضافه : 52,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,100,000
شب اضافه :95,000
 
 
۱ تخته
1,405,000
شب اضافه : 190,000
 
 
6 تا 12 سال
965,000
شب اضافه : 53,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,120,000
شب اضافه :99,000
 
 
۱ تخته
1,435,000
شب اضافه : 198,000
 
 
6 تا 12 سال
990,000
شب اضافه : 61,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
توضيحات
FACILITY HOTEL: Vialand Mall - Vialand Theme Park - Adventure Land - Wildpark
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,125,000
شب اضافه :103,000
 
 
۱ تخته
1,452,000
شب اضافه : 205,000
 
 
6 تا 12 سال
989,000
شب اضافه : 62,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,125,000
شب اضافه :103,000
 
 
۱ تخته
1,455,000
شب اضافه : 205,000
 
 
6 تا 12 سال
999,000
شب اضافه : 66,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,130,000
شب اضافه :91,000
 
 
۱ تخته
1,450,000
شب اضافه : 205,000
 
 
6 تا 12 سال
965,000
شب اضافه : 53,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,130,000
شب اضافه :105,000
 
 
۱ تخته
1,465,000
شب اضافه : 210,000
 
 
6 تا 12 سال
995,000
شب اضافه : 56,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,135,000
شب اضافه :107,000
 
 
۱ تخته
1,465,000
شب اضافه : 177,000
 
 
6 تا 12 سال
1,025,000
شب اضافه : 75,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,135,000
شب اضافه :107,000
 
 
۱ تخته
1,478,000
شب اضافه : 214,000
 
 
6 تا 12 سال
975,000
شب اضافه : 55,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,135,000
شب اضافه :107,000
 
 
۱ تخته
1,478,000
شب اضافه : 214,000
 
 
6 تا 12 سال
975,000
شب اضافه : 54,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,160,000
شب اضافه :112,000
 
 
۱ تخته
1,525,000
شب اضافه : 223,000
 
 
6 تا 12 سال
1,029,000
شب اضافه : 71,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,165,000
شب اضافه :117,000
 
 
۱ تخته
1,540,000
شب اضافه : 233,000
 
 
6 تا 12 سال
985,000
شب اضافه : 64,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,185,000
شب اضافه :120,000
 
 
۱ تخته
1,580,000
شب اضافه : 239,000
 
 
6 تا 12 سال
1,055,000
شب اضافه : 75,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,195,000
شب اضافه :124,000
 
 
۱ تخته
1,585,000
شب اضافه : 246,000
 
 
6 تا 12 سال
1,005,000
شب اضافه : 66,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,235,000
شب اضافه :138,000
 
 
۱ تخته
1,625,000
شب اضافه : 258,000
 
 
6 تا 12 سال
1,030,000
شب اضافه : 74,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,248,000
شب اضافه :142,000
 
 
۱ تخته
1,705,000
شب اضافه : 284,000
 
 
6 تا 12 سال
1,030,000
شب اضافه : 74,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,265,000
شب اضافه :147,000
 
 
۱ تخته
1,735,000
شب اضافه : 293,000
 
 
6 تا 12 سال
1,045,000
شب اضافه : 78,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,305,000
شب اضافه :160,000
 
 
۱ تخته
1,815,000
شب اضافه : 319,000
 
 
6 تا 12 سال
1,030,000
شب اضافه : 74,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,400,000
شب اضافه :190,000
 
 
۱ تخته
1,989,000
شب اضافه : 375,000
 
 
6 تا 12 سال
1,095,000
شب اضافه : 95,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,420,000
شب اضافه :194,000
 
 
۱ تخته
2,038,000
شب اضافه : 387,000
 
 
6 تا 12 سال
1,140,000
شب اضافه : 108,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,425,000
شب اضافه :195,000
 
 
۱ تخته
2,040,000
شب اضافه : 388,000
 
 
6 تا 12 سال
1,130,000
شب اضافه : 108,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
100,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,445,000
شب اضافه :199,000
 
 
۱ تخته
2,080,000
شب اضافه : 392,000
 
 
6 تا 12 سال
1,075,000
شب اضافه : 83,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,460,000
شب اضافه :212,000
 
 
۱ تخته
2,100,000
شب اضافه : 415,000
 
 
6 تا 12 سال
1,140,000
شب اضافه : 115,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
توضيحات
DELUXE JAKUZI -SEAVIEW
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,485,000
شب اضافه :215,000
 
 
۱ تخته
2,180,000
شب اضافه : 430,000
 
 
6 تا 12 سال
1,145,000
شب اضافه : 108,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,500,000
شب اضافه :220,000
 
 
۱ تخته
2,205,000
شب اضافه : 439,000
 
 
6 تا 12 سال
1,185,000
شب اضافه : 116,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
1,555,000
شب اضافه :237,000
 
 
۱ تخته
2,315,000
شب اضافه : 473,000
 
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 

هتل

( B.B )

قیمت

۲ تخته (هر نفر)
2,035,000
شب اضافه :379,000
 
 
۱ تخته
3,140,000
شب اضافه : 757,000
 
 
6 تا 12 سال
1,325,000
شب اضافه : 195,000
 
2 تا 6 سال
720,000
 
نوزاد
150,000
 
 
اعتبار از : 1395/09/06 تا : 1395/11/30
از: 845,000 تا:2,035,000 تومان
اعتبار از : 1395/11/13 تا : 1395/11/16
از: 1,275,000 تا:1,490,000 تومان