هتل دروس دبی (مونترال سابق)

 
  • هتل دروس دبی  (مونترال سابق)
 
    14:00
 
 
 
 

 ارزش نسبت به قیمت

 موقعیت مکانی

  نظافت

  راحتی

 امکانات

برخورد پرسنل